torstai 10. joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt tunnustuksen vetovoimaiselle Röllille!

Sosiaali- ja terveysministeriön perusteluna tunnustukselle oli se, että Rölli on pystynyt lisäämään vetovoimaansa eli luonut toimintatapoja, joilla henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista työhön on parannettu. Vetovoimatekijöitä ovat muun muassa mahdollisuus osallistua päätöksentekoon työpaikalla sekä oikeudenmukainen johtaminen. Vetovoimainen Rölli onnistuu rekrytoimaan uusia työntekijöitä ja tukee nykyisten työntekijöiden työssä jatkamista.
Röllin henkilökunta on kiitollinen ja ylpeä saamastaan arvokkaasta tunnustuksesta. Rölli on ainoa päiväkoti koko Suomessa sekä ainoa yritys Etelä-Savossa, joka tunnustuksen sai.