torstai 5. marraskuuta 2015

VASU2017 - verkkokommentointi

Opetushallitus työstää parhaillaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Niiden laatimiseen voi osallistua VASU2017 -verkkokommentoinnin kautta 2.-23.11.2015 TÄÄLLÄ! Kommentoitavat kysymykset käsittelevät varhaiskasvatuksen tavoitteita, lasten ja huoltajien osallisuutta sekä varhaiskasvatuksessa harjoiteltavia taitoja ja valmiuksia.
Vastaajana voivat olla huoltajat, lapset, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja muut varhaiskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt. Vastaukset antavat arvokasta tietoa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmisteluun.